tijdelijke actie: gratis gebruik gps ontvangers

Groepen die een busreis naar Berlijn, Praag, Boheems Paradijs, Ertsgebergte of Reuzengebergte boeken kunnen gratis gebruikmaken van een GPS pakket. Alle essentiële onderdelen van de reis, zoals adressen accommodatie, restaurants, fiets- en wandelroutes, geo caching en veel meer, altijd direct bij de hand!

Let op: we hebben een beperkt aantal pakketten beschikbaar, er geldt wie het eerst komt die het eerst maalt!

Unieke excursie naar de bruinkoolmijnen Nastup in Tusimice

Unieke excursie naar de bruinkoolmijnen Nastup in Tusimice

Ten zuiden van het Ertsgebergte werd tot voor kort massaal bruinkool gewonnen in dagbouwmijnen. Dat betekende een grote ingreep in het landschap en veel invloed op het milieu. Tegenwoordig wordt het winnen van bruinkool langzamerhand gestopt en het landschap wordt omgebouwd tot een prachtig recreatiegebied.

De dagbouw heeft het karakter van het landschap totaal veranderd. Na de val van het communisme kreeg men veel meer aandacht voor de natuurbescherming en voor duurzame ontwikkeling; de kolen worden nog steeds gewonnen, maar er komen steeds meer beperkingen en het is de bedoeling dat het ‘maanlandschap’ van nu met de dagbouwmijnen over
30 jaar verandert in recreatie gebied met talloze waterplassen. Een van de overweldigende dagbouwmijnen Nastup in Tusimice kan nu uniek bezocht worden, in terreinwagens met gids. Ook het ‘genezen’ landschap is tijdens de leerzame rondrit te zien.

De excursie begint met een filmpje over de dagmijnbouw. De geologische bouw van de winplaatsen, het hele proces van het winnen en van het bewerken worden gedetailleerd beschreven. Daarna krijgen de deelnemers papieren kleding en ze gaan met terreinwagens door de dagbouwmijnen rijden waarbij uitleg door deskundige gids gegeven wordt.

De excursie duurt circa drie uur en biedt een combinatie tussen avontuur en wetenswaardigheden.
De deelnemers leren een bijzondere tak van industrie, geologie en ecologie kennen.

Deze dagbouwmijn zou volgens de plannen voor het herstel van het landschap in komende decennia gesloten worden en in 2035 zou op de plaats, waar nu nog bruinkolen gewonnen wordt en plas moeten ontstaan zoals het nu al op andere plaatsen gebeurd. Hieronder leest u beschrijving van een concreet project in de mijnen Most.

Transformatie van het landschap na dagmijnbouw

Een aantal van de dagbouwmijnen in West Bohemen is inmiddels al gesloten. Gespecialiseerde teams zijn bezig met het saneren en vernieuwen van het landschap. Zo ook de dagbouwmijn Most in de nabijheid van de stad Most. Aan dit voorbeeld is te zien, wat er in de komende decennia zou moeten gaan gebeuren met de tientallen meters diepe graafkuilen.
Bij de dagbouwmijn Most hebben de deskundigen verschillende varianten overwogen: droge variant met het aanvullen van de graafkuil. Hierbij zou de kuil aangevuld moeten worden met de enorme hoeveelheid van 297 miljoen m3 materiaal
en dat was ook de reden, waarom er niet voor deze oplossing is gekozen. De tweede droge variant zonder het aanvullen zou de basisvoorwaarde niet halen en dat was;
volwaardige intergratie van de graafkuil in de omgeving en bovendien zou nodige perfecte sanering van de graafkuilwanden en bodem onbetaalbaar worden. De derde,
‘natte’ variant wordt nu gerealiseerd. De oude dagbouwmijn wordt een heldere waterplas. De graafkuil en de omgeving worden op dit moment optimaal gevormd voor een waterplas. De watertoevoer van verschillende rivieren wordt voorbereid. De invloed op het milieu is tot de kleinste details onderzocht.

Tip: http://www.geo.uw.edu.pl/LINKI/MUZEA/muz_ge.htm

Docentenreis november 2010