Op zoek naar extra financiële middelen voor de schoolexcursie?

NibudWELKOM BIJ LEERGELD

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 327.000 kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie en ontwikkeling van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Het motto van Leergeld is: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.

Op deze website kunt u meer lezen over:

  • het werk dat Leergeld doet,
  • waar Leergeld dit doet,
  • hoe u een aanvraag tot ondersteuning kunt indienen voor uw kind,
  • op welke manier u Leergeld kunt ondersteunen,
  • en hoe u in contact komt met Leergeld.

Meer informatie op: http://leergeld.nl/